Select Page

ติดต่อขอรับใบรับรองแพทย์

May 16, 2018

  ภายในห้องผ่าตัด มีขนาดกว้างขวาง เพื่อให้มีพื้นที่ถ่ายเทรวมไปถึงให้ผู้เข้าใช้บริการได้รับความสะดวกสบายที่มากขึ้น ห้องผ่าตัดได้ให้รับการดูแลเป็นพิเศษมีการจัดการ และดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเตียงที่ใช้ในการผ่าตัดได้มีการเปลี่ยนผ้าคุมทุกครั้งเพื่อความสะอาดและไม่ให้มีความเสี่ยงใดๆในการเข้ารับบริการ