Select Page

ระยะเวลาในการพักฟื้น

May 9, 2018

โดยจะบวมเต็มที่ 2-3 วัน และจะเริ่มเข้าที่ 2 อาทิตย์ขึ้นไป ในช่วงแรกๆ ชั้นตาจะดูใหญ่ ให้ใจเย็นๆ หลังตัดไหมก็จะเข้าที่และเป็นตาสองชั้นสวยงามมากขึ้น

โดยจะบวมเต็มที่ในวันที่ 3-7 แต่การเสริมจมูกแบบเปิด (Open Technique) จะใช้เวลาในการพักฟื้นประมาณ 15 วัน เมื่อตัดไหมก็จะเริ่มเห็นรูปทรงมากขึ้น แต่ในช่วงแรกอาจจะยังมีอาการบวมอยู่จึงไม่ควรคาดเดารูปทรงของจมูกไปก่อนเพราะจะทำให้เกิดความวิตกกังวลได้ค่ะ และประมาณ 4-6 สัปดาห์จะเห็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้น โดยจะเริ่มเข้าที่ประมาณ 2-3 เดือน จะยุบได้รูปเต็มที่ประมาณ 6 เดือน

โดยจะบวมเต็มที่ในวันที่ 7-14 ขึ้นอยู่กับว่าผ่าตัดใต้กล้ามเนื้อหรือบนกล้ามเนื้อ และจะเข้าที่เมื่อ 3-6 เดือนขึ้นไป

สำหรับคนไข้บางรายอาจมีอาการแพ้ยาสลบจึงจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นเวลา24ชั่วโมง และบริเวณที่ดูดไขมันอาจมีลักษณะเป็นคลื่นหรือเป็นไตแข็งๆ อาการเหล่านี้จะดีขึ้นภายใน 3-12 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคนด้วยนะคะ